Sangla

Turvas

 

      Turvas on taimede jäänustest koosnev orgaaniline sete, mis moodustub liigniiskes keskkonnas. Moodustumise järgi eristatakse kahte turbaliiki: madalsooturvas ja rabaturvas. Madalsooturvas on peeneteralisem ja tumedam kui rabaturvas, samuti ei sisalda taimejäänuseid. Eestis kasvab turbakiht aastas keskmiselt ~0.9mm. Turbakiht Eestis on aga keskmiselt 3-4m paks, suurim turbalasundi paksus on 18 m ja see asub Vällamäel.

Turvas omab suhteliselt madalat kütteväärtust. (Keskmine põlevaine kütteväärtus on piirides 20-25 MJ/kg, turbabriketil 17,2-18,5 MJ/kg.)


Õppekäik

 

Esmalt sõitsime Sangla rabasse, et tutvuda erinevate turbakogumisvõtetega. Nägime selleks vajalikke masinaid ja saime teada, kuidas see täpselt välja näeb. Kogunud teadmisi turba, selle kogumise ja tekke kohta, sõitsime edasi Sangla turbakombinaati. Kombinaadis õppisime, kuidas valmib turbabrikett. Kõik selleks vajalikud masinad töötasid, seega saime hea ülevaate kuidas see täpselt toimub. Ringkäigul kuulasime  turbabriketi hoiustamisest ja turundamisest. Järgnevalt sõitsime Võrtsjärve äärde, et nautida lõunasööki värskes õhus. Enne sööma asumist õnnestus meil näha rästikut, kes oli teele jäänud. Võtsime välja termosed ja võileivad ning asusime end täitma.  Kõhud täis ja tuju hea läksime Parika looduskaitsealale. Läbisime matkaraja, nautides loodust ja ilusat sügisilma. Viimaks külastasime seenenäitust, kus saime teada, millisest

seenest on võimalik valmistada tinti. Lisaks tutvusime ka kodumaiste söögiseentega.