Endla

Katsed elust enesest


  Oma rabamatkal ei vaadanud me lihtsalt loodust, vaid tegime ka mitmeid mõõtmisi. Männikjärve ääres võtsime veeproovi, mida hiljem koolis analüüsides saime kinnitust, et Männikjärve vesi on happeline. Mõõtes pHmeetriga saime vee happelisuseks ~4,6 pH.

  Vaatetorni juures mõõtsid kolm õpilast lauka sügavust. Mõõtmiseks kasutati mõõteriista, mis koosnes pikast nöörist, mille peale olid märgitud pikkusühikud (meetrites), et nöör põhja vajuks oli selle otsas raske ketas.                            Lauka sügavust mõõtes

Lauka sügavuseks saadi ligikaudu kolm meetrit.

Rabaretkel korjas õpetaja ka seeni: pilvikuid ja kärbseseeni, et me saaksime neist hiljem koolis lahuseid teha. Kärbseseenest tuli oranžikas lahus ning pilvikust veinipunane lahus.


Kärbseseened