Pakri

Mõõtmistest


Kuna meil on koolis olemas vajalik aparatuur  nii vee soolsuse kui ka pH mõõtmiseks, otsustasime tabada kaks kärbest ühe hoobiga ja koos reisiga mõõta ära ka Pakri lahe pH ja soolsuse. Mõõtmiseks kasutasime Pasco SPARK andmekogujat ja Pasco pH ning soolsuse/ elektrijuhtivuse sensorit. Mõõtmisi teostasime kokku kolmes kohas, kõik need rannale üsna lähedal. 1.  mõõtmiskohas saime pH-ks 8.3 ja soolsuseks 2.5‰. 2. mõõtmiskohas oli pH samuti 8.3 ja soolsus 2.3‰. 3. mõõtmiskohas oli pH jällegi 8.3 ja soolsus koguni 2.7 promilli.


 


Loo autor mõõtmisi teostamas


pH S (soolsus) Vee temperatuur
1. mõõtmiskoht
8.3 2.5‰ 10.0˚C
2. mõõtmiskoht 8.3 2.3‰ 9.0˚C
3. mõõtmiskoht 8.3 2.7‰ 8.6˚C

Pasco seade sensoritega meenutas vist teistele mingit lõhkeseadeldist, sest mulle öeldi päris mitu korda, et ma bussi õhku ei laseks.
 
Loo autor "lõhkeseadeldisega"