Pakri

Pakri pankrannikust


Pakri panga läbilõige. Allikas: http://www.hot.ee/pakri/images/pakri%20pankranniku%20labiloige.jpg

Murdunud osa pangast

Kihiline "kook"– lubjakivid, liivakivid ja graptolliitargilliit vahelduvate kihtidena

Pakri pankrannik on ca 15 meetrit kõrge ja aktiivses kujunemisjärgus s.t., et ta on küllaltki varisemisohtlik, kohati murdub ära suhteliselt suuri kivilahmakaid. Pankranniku kivimikihid on pärit enamjaolt kambriumi ja ordoviitsiumi ajastutest, kivimitest on levinumad lubja- ja liivakivid, samas leidub ka graptoliitargiliiti ja savi.